Onları sizin kadar sevebilecek birileri daha var

Etkinliklerimiz


Okul İçi Etkinliklerimiz

Serbest zaman etkinliği :
Çocukların güne başladığı ilk etkinliktir. Bu etkinlik; evcilik, fen-matematik, sanat, resimli kitap, blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak köşeleri gibi geçici ilgi köşelerini içermektedir. Çocuklar ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seçtikleri ilgi köşelerinde oynayarak enerjilerini boşaltır ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere hazırlanmış olurlar.

Oyun ve hareket etkinliği :
Çocukların fiziksel ve psikomotor gelişimlerini destekleyen grupça oynanan, kuralları olan yani öğretmen tarafından yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış sınıf içinde ve bahçede oynanabilen oyunlardır.

Fen-matematik etkinliği :
Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; deneyler, gözlemler, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri; bunların yanı sıra arttırma, eksiltme, ölçme gibi matematik etkinliklerini kapsar.

Müzik etkinliği :
Müzik etkinliği diğer etkinliklerle de kullanılabilen bir etkinliktir. Ses, dinleme, ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, dans, müzik eşliğinde hareketi çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir.

Türkçe dil etkinliği :
Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarının sağlamasının yanı sıra sözcük hazinelerini geliştirmek üzerinde de durulmaktadır. Türkçe etkinliği sırasında tekerleme, parmak oyunu, şiir, bilmece, konuyla ilgili sohbet yer aldığı gibi kukla, slayt, hikaye kartları, televizyon şeridi, resimli kitaplar yoluyla öykü anlatma, öykü tamamlama, hikayeye başlık bulma, dramatizasyon, pantomim gibi etkinlikler yer almaktadır.

Okuma-yazmaya hazırlık :
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları asla okuma ya da yazmayı öğretme amacını taşımamaktadır. Sadece çocukları ilköğretime geçişi kolaylaştıracak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırma amacı taşımaktadır.

Sanat etkinliği :
Eğitim programındaki amaç ve kazanımlara ulaşmada teknik olarak da kullanabiliyor. Sanat etkinliği, yırtma, kesme, yapıştırma, çeşitli tekniklerle boyama, origami gibi faaliyetleri içerir.

Okul Dışı Etkinliklerimiz

- Alan Gezileri (Konu ve özel haftalar ile ilgili)
- Piknik
- Sinema
- Tiyatro
- Yaz okulu

Ayrıca yıl sonunda çocuklarımızın sene içi çalışmalarını yansıtan yıl sonu sergisi ve yıl sonu gösterimiz düzenlenir.